Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Dyrektor Instytutu Jacek Rybka, dr hab.
Zastępca Dyrektora ds. naukowych Jolanta Łukasiewicz, dr hab. inż.
Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych Dariusz Wójcik, mgr
Sekretariat Dyrektora Instytutu Karolina Lipska, mgr
Sekretariat Dyrektora Instytutu Monika Włodarska, mgr