Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Zwierzętarnia
kierownik Martyna Michniewicz, mgr inż.
koordynator zespołu doradczego ds. dobrostanu zwierząt doświadczalnych IITD PAN Monika Ossowska, mgr inż.
Renata Łukaszczuk
Jolanta Mażol
Marta Mraz-Dulemba, mgr
Aleksandra Orłowska, lek. wet.
Jolanta Rorat
Magdalena Sołtysik, lek. wet.
Informacje

Zwierzyniec Doświadczalny ma charakter zwierzętarni eksperymentalnej. Zwierzęta utrzymywane są w pomieszczeniach izolowanych od środowiska zewnętrznego. Pomieszczenia są klimatyzowane z dopływem wyjałowionego powietrza, z odpowiednią regulacją temperatury, ciśnienia i wilgotności. Ze względu na potrzeby eksperymentatorów zwierzęta utrzymywane są zarówno w warunkach konwencjonalnych (CV; myszy, szczury, króliki), jak i w warunkach standardu SPF (specific patogen free; myszy). Numer identyfikacyjny Instytutu w wykazie jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach: 0047. Zwierzyniec podlega I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach we Wrocławiu.

Regulamin Zwierzętarni IITD PAN

Zasady postępowania w przypadku planowego użycia środków leczniczych objętych nadzorem farmaceutycznym