Książka adresowa
Znajdź osobę
 
Laboratorium Immunologii Rozrodu
kierownik Anna Chełmońska-Soyta, prof. dr hab.
Pracownicy naukowi
Agnieszka Chrobak, dr inż.
Anna Sławek, dr inż.
Doktoranci
Anna Kędzierska, mgr
Daria Lorek
Katarzyna Skulska
Informacje

Temat przewodni:
Badanie mechanizmów immunologicznych towarzyszących procesom rozrodu  w warunkach  fizjologicznych i patologicznych

Tematy szczegółowe:
Badanie mechanizmów immunologicznych towarzyszących procesom rozrodu  w warunkach  fizjologicznych i patologicznych na modelu mysim:

 • Wczesne sygnały zarodkowe w przedimplantacyjnym okresie ciąży u myszy
 • Badanie ciąży zagrożonej poronieniem na modelu mysim
 • Badanie ciąży prawidłowej na modelu mysim
 • Badanie ciąży urojonej na modelu mysim
 • Ocena zarodków mysich w systemach lab-on- chip

Etiopatogeneza endometriozy:

 • Opracowanie protokołu postepowania EndoEnd chroniącego płodność i zwiększającego komfort życia młodych kobiet z endometriozą
 • Opracowanie testu nieinwazyjnego postępowania diagnostycznego endometriozy
 • Badanie roli komórek endometrium warstwy podstawnej oraz obwodowych limfocytów T w etiopatogenezie endometriozy
 • Wpływ żywienia na zmienność składu mikroflory jelitowej i pochwowej oraz czynniki sprzyjające jej rozwojowi w populacji kobiet płodnych i niepłodnych z obszaru Dolnego Śląska

Badania nad kobiecym mlekiem:

 • Identyfikacja pluripotencjalnych komórek macierzystych w kobiecym mleku
 • Badanie jakości oraz identyfikacja flory bakteryjnej w kobiecym mleku
 • Badanie poziomu hormonów stresu w kobiecym mleku

Aktualnie realizowane projekty:

 1. „Tregitopy- nowe cząsteczki immunoregulatorowe w mysim modelu ciąży zagrożonej poronieniem”  Projekt NCN  (2015-2018) – kierownik projektu mgr Anna Kędzierska
 2. ,,Wieloparametryczna charakterystyka kontroli homeostazy nabłonka układu rozrodczego przez komórki T gamma-delta z uwzględnieniem wysokorozdzielczej mikroskopii przyżyciowej”, Projekt NCN  (2015-2020), -kierownik projektu dr Grzegorz Chodaczek, projekt realizowany we współpracy z EIT+
 3. Stres i funkcje reprodukcyjne kobiet. Wpływ stresu matki na skład mleka oraz temperament niemowlęcia i jego wybrane cechy biologiczne, Projekt NCN (2016 – 2018), kierownik projektu dr Anna Ziomkiewicz-Wichary.
 4. ,,Ekspresja genów receptorów TLR i cząsteczek kostymulacyjnych w obwodowych komórkach prezentujących antygen u myszy w ciąży prawidłowej i zagrożonej poronieniem” projekt finansowany w ramach KNOW (2016-2017), kierownik projektu prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta

Metody/techniki badawcze:

 • Ocena cyklu płciowego myszy (wymazy cytologiczne)
 • Sterowanie cyklem reprodukcyjnym myszy
 • Hodowla  i ocena zarodków w przedimplantacyjnym okresie ich rozwoju  (myszy, bydło)
 • Mrożenie zarodków
 • Transplantacja zarodków myszy metodą bezkrwawą
 • Badanie USG ciężarnych samic myszy
 • Vasectomia samców myszy
 • Ogólna ocena nasienia samców
 • Izolacja i hodowla pierwotna komórek ludzkiego endometrium
 • Izolacja i hodowla komórek macierzystych
 • Hodowla linii pierwotnych i ustalonych
 • Techniki biologii molekularnej i oceny ekspresji genów: PCR i Real-time PCR
 • Oznaczanie i immunofenotypowanie komórek za pomocą cytometrii przepływowej (antygeny zewnątrz- i wewnątrzkomórkowe, antygeny w płynach)
 • Sortowanie komórek (metodami magnetycznymi i cytometrycznymi)
 • Oznaczanie poziomu substancji biologicznych metodą ELISA oraz Dried blood spots ELISA
 • Ocena ekspresji białek metodą western-blotting i elektroforezy dwukierunkowej (2D)