Studia doktoranckie


Studia doktoranckie w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN są prowadzone od 2000 r. Tematyka wykonywanych prac doktorskich jest ściśle związana z aktualnie realizowanymi projektami badawczymi. Doktoranci wchodzą w skład zespołów badawczych i uczestniczą w życiu naukowym swojego laboratorium (seminaria, wyjazdy na konferencje, praca z magistrantami). W ramach studiów doktoranci uczestniczą w zajęciach programowych oraz zebraniach naukowych Instytutu, przygotowując także własne wystąpienia z realizacji pracy doktorskiej.

W 2018 r. uruchomione zostały Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie realizowane w ramach projektu „BioTechNan – Program Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich KNOW z obszaru Biotechnologii i Nanotechnologii”.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce nie będzie już rekrutacji na studia doktoranckie. Po ustanowieniu szkoły doktorskiej zostanie ogłoszony nabór do nowej formuły kształcenia doktorantów.

 

Kierownik Studiów Doktoranckich

Dr hab. Egbert Piasecki, prof. PAN
tel. 71-3709965
egbert.piasecki@hirszfeld.pl

Rada Programowa Studiów Doktoranckich

 • Prof. dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik
 • Dr hab. Małgorzata Cebrat
 • Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta - przewodnicząca
 • Mgr Anna Kędzierska – przedstawicielka doktorantów
 • Dr hab. Aleksandra Klimczak
 • Dr hab. Tomasz Niedziela
 • Dr hab. Anna Pawlik
 • Dr hab. Jacek Rybka

Zespół ds. Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w IITD PAN

 • Prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta - przewodnicząca
 • Dr hab. Krystyna Dąbrowska
 • Dr hab. Aleksandra Klimczak
 • Dr Joanna Rossowska
 • Dr hab. Joanna Wietrzyk

Zespół ds. Jakości Kształcenia Studiów Doktoranckich

 • Dr hab. Krystyna Dąbrowska
 • Mgr Samantha Filipów – przedstawicielka doktorantów
 • Dr hab. Sabina Górska
 • Dr hab. Dagmara Jakimowicz
 • Dr Edyta Majorczyk
 • Dr Marta Sochocka - przewodnicząca