Procedury przewodu doktorskiego

W oparciu o aktualne przepisy oraz zgodnie z uchwałą Rady Naukowej z dnia 3 marca 2016 roku obowiązują następujące procedury prowadzenia przewodów doktorskich:

Wzory dokumentów składanych przy wszczęciu przewodu doktorskiego:

Wzory oświadczeń składanych w ramach rozprawy doktorskiej w postaci zbioru artykułów: