Praca

 

 • Oferta pracy  -  post-doc/adiunkt w ramach grantu OPUS „Molekularny mechanizm działania i ocena efektu terapeutycznego kombinacji 5-aza-2'deoksycytydyny i inhibitorów topoizomeraz w leczeniu raka okrężnicy”
   
 • Oferta pracy  -  post-doc/adiunkt w ramach grantu OPUS „Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego”
   
 • Oferta pracy  -  projekt NCN-OPUS13 dotyczącego wpływu glikacji i kinurelinacji na mikrośrodowisko nowotworowe
   
 • Oferta pracy doktorant stypendysta -  stypendysty w projekcie badawczych OPUS14 "Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego  (nabór dodatkowy)"
   
 • Oferta pracy doktorant stypendysta -  stypendysty w projekcie badawczych OPUS14 "Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego "
   
 • Oferta pracy doktorant stypendysta - stypendysty w projekcie badawczych OPUS14  "Genetycznie zmodyfikowane komórki dendrytyczne jako składnik skojarzonej terapii immunomodulującej mikrośrodowisko nowotworowe"
   
 • Oferta pracy doktorant stypendysta - w ramach projektu Sonata 13
   
 • Oferta pracy doktorant stypendysta - w ramach projektu Sonata BIS 7
  Informacja Komisji Konkursowej IITD PAN ds.zatrudnienia na stanowisku Doktoranta Stypendysty, w ramach projektu Sonata-Bis 7 UMO-2017/26/E/NZ1/00249
   
  W wyniku posiedzenia Komisji Konkursowej ustalono, ze   stypendium naukowe w projekcie
  Sonata-Bis 7 UMO-2017/26/E/NZ1/00249  otrzyma Pani Karolina Filik.
   
 • Oferta pracy doktorant stypendysta - projekt NCN-OPUS13 dotyczący roli glikacji w mikrośrodowisku nowotworowym
   
 • Oferta pracy dla laureatów FNP, Job offer for laureates FNP - Cell biology, biotechnology, biochemistry
   
 • Oferta pracy specjalista biotechnolog - Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej