Praca

 • Oferta pracy - kandydat do prowadzenia badań w ramach projektu Opus 12 Narodowego Centrum Nauki: „Rola białka indukowanego prolaktyną w progresji raka gruczołu piersiowego przy zastosowaniu terapii adjuwantowej”
   
 • Oferta pracy - stypendium w ramach projektu sonata bis 7
   
 • Oferta pracy PL   EN - stypendium/student
   
 • Oferta pracy - adiunkt w projekcie Strategmed
   
 • Oferta pracy - adiunkt
   
 • Oferta pracy - stypendysta w ramach grantu OPUS „Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego” (nabór dodatkowy)
   
 • Oferta pracy - oferta stypendium doktoranckiego w ramach projektu SONATA BIS 7 NCN (UMO-2017/26/E/NZ7/01202)
   
 • Oferta pracy - oferta stypednium studenckiego w ramach projektu SONATA BIS 7 NCN (UMO-2017/26/E/NZ7/01202)
   
 • Oferta pracy  -  post-doc/adiunkt w ramach grantu OPUS „Molekularny mechanizm działania i ocena efektu terapeutycznego kombinacji 5-aza-2'deoksycytydyny i inhibitorów topoizomeraz w leczeniu raka okrężnicy”
   
 • Oferta pracy  -  post-doc/adiunkt w ramach grantu OPUS „Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego”
   
 • Oferta pracy  -  projekt NCN-OPUS13 dotyczącego wpływu glikacji i kinurelinacji na mikrośrodowisko nowotworowe
   
 • Oferta pracy doktorant stypendysta -  stypendysty w projekcie badawczych OPUS14 "Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego  (nabór dodatkowy)"
   
 • Oferta pracy doktorant stypendysta -  stypendysty w projekcie badawczych OPUS14 "Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego "
   
 • Oferta pracy doktorant stypendysta - stypendysty w projekcie badawczych OPUS14  "Genetycznie zmodyfikowane komórki dendrytyczne jako składnik skojarzonej terapii immunomodulującej mikrośrodowisko nowotworowe"
   
 • Oferta pracy doktorant stypendysta - w ramach projektu Sonata 13
  Informacja Komisji Rekrytacyjnej IITD PAN ds. rekrutacji doktoranta stypendysty, w ramach projektu Sonata 13 UMO-2017/26/D/NZ7/01152

  Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu dn. 2018-06-04 wstępnie wybrała spośród dwóch zgłoszonych kandydatur na przedmiotowe stanowisko panią Monikę Cuprych. Kandydatka pozytywnie przeszła postępowania rekrutacyjne na studium doktoranckie w IITD PAN (potwierdzone pismem z dn. 10.07.2018), tym samym spełniła wszystkie wymogi formalne opisane w przedmiotowym ogłoszeniu o konkursie.
   
 • Oferta pracy doktorant stypendysta - w ramach projektu Sonata BIS 7
  Informacja Komisji Konkursowej IITD PAN ds.zatrudnienia na stanowisku Doktoranta Stypendysty, w ramach projektu Sonata-Bis 7 UMO-2017/26/E/NZ1/00249
   
  W wyniku posiedzenia Komisji Konkursowej ustalono, ze   stypendium naukowe w projekcie
  Sonata-Bis 7 UMO-2017/26/E/NZ1/00249  otrzyma Pani Karolina Filik.
   
 • Oferta pracy doktorant stypendysta - projekt NCN-OPUS13 dotyczący roli glikacji w mikrośrodowisku nowotworowym
   
 • Oferta pracy dla laureatów FNP, Job offer for laureates FNP - Cell biology, biotechnology, biochemistry
   
 • Oferta pracy specjalista biotechnolog - Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej