PCM
Zamawianie


Formularz zamówienia

Cennik

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN jest instytucją budżetową–niekomercyjną.

Cena obejmuje wyłącznie przygotowanie próbki do wysłania oraz transport.

1 próbka dla uczelni    45,00 zł
1 próbka dla innych 90,00 zł

 

Transport

Próby transportowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Opakowanie spełnia warunki bezpieczeństwa. Próbki zabezpieczone są przed zgnieceniem. Na opakowaniu znajduje się informacja o ostrożnym obchodzeniu się z przesyłką.

Otwieranie i ożywianie liofilizowanego szczepu

Próbki znajdują się w szklanych ampułkach pod korkiem z waty. Aby otworzyć ampułkę i ożywić szczep bakteryjny należy:

 1. Nadpiłować górny koniec ampułki w odległości ok. 1 cm od góry.
 2. Z zachowaniem ostrożności odłamać końcówkę ampułki.
 3. Wyjąć koreczek z waty.
 4. Jałową ezą wyjąć (zeskrobując ze ścianek) liofilizat.
 5. Przenieść na odpowiednie podłoże wzrostowe stałe (referencyjne).
 6. Odczekać chwilę, aż nasiąknie wodą z pożywki i rozprowadzić ezą po powierzchni płytki.
 7. Inkubować w czasie i temperaturze zalecanej dla danego szczepu.
 8. Nie polecamy metody wstępnego rozpuszczania liofilizatu w bulionie.

Przechowywanie i utylizacja

Każdą ampułkę z liofilizowanym szczepem i każdą próbkę na podłożu należy traktować jako materiał zakaźny!!!

 1. Liofilizowane próbki można przechowywać w temp. pokojowej, jednak najlepiej w suchym pomieszczeniu w 4oC.
 2. Próbki na podłożach w temp. 2 – 8oC przechowywać nie dłużej niż 72 godziny. Po upływie tego czasu szczep należy przesiać na świeże podłoże hodowlane płynne lub stałe, z zachowaniem warunków jałowości.
 3. Ampułkę po liofilizacie, zużyte podłoża i cały materiał laboratoryjny mający kontakt z materiałem zakaźnym należy utylizować przez autoklawowanie. Sprzęt jednorazowy przeznaczyć do spalenia.