PCM
Kontakt - Polska Kolekcja Mikroorganizmów

Adres:
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
ul. Weigla 12
53-114 WROCŁAW

Kierownik kolekcji:
Andrzej Gamian, prof. dr hab.

Telefon:
+48 71 337-11-72 wewn. 353, 372

Fax:
+48 71 370-99-75

E-mail:
gamian@iitd.pan.wroc.pl