PCM
Polska Kolekcja Mikroorganizmów

Polska Kolekcja Drobnoustrojów, znajdująca się w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu posiada zbiór szczepów bakteryjnych oraz bakteriofagów. Zarejestrowana jest w Światowej Federacji Kolekcji Drobnoustrojów (WFCC, nr 106) oraz w Europejskiej Organizacji Kolekcji Drobnoustrojów (ECCO). Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) w oparciu o istniejącą bazę kolekcji, kadrę naukową i możliwości techniczne, przyznała kolekcji PCM status międzynarodowego ośrodka depozytowego do celów postępowania patentowego (IDA).