Lokalna Komisja Etyczna

 

Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

przy Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław

 
Skład komisji

Przewodnicząca:
prof. dr hab Joanna Wietrzyk

Zastępca przewodniczącej:
dr hab. inż. Robert Kupczyński, prof. nadzw.

Członkowie:
dr hab. Maria Rutkowska
dr n. wet. Adrian  Janiszewski
dr n. wet. Przemysław Cwynar
dr Anna  Nasulewicz-Goldeman
dr Agata Strządała Agata
mgr Magdalena Klyta
dr Agnieszka Piasecka-Robak
mgr Izabela Kadłucka
dr hab. Marek Magdziak
mgr Anna Maria Ragiel