Konkursy

Informujemy o przygotowywanych w ramach wybranych poddziałań konkursach:

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Poddziałanie 6 Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych, inżynieryjno-technicznych i administracyjnych WCB   
Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych

Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe
b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe
 

Zapraszamy do aplikowania w dniach 8-21.09.2017 roku

Aktualne, planowane, zamknięte i rozliczone konkursy w ramach dotacji KNOW dla IITD PAN można znaleźć w Systemie Rejestracji Wniosków Konsorcjum WCB na stronie http://know.wroc.pl/starter/

Harmonogram kokursów KNOW w 2017 roku