2019 - Zamówienia Publiczne do 30 tys. Euro

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@iitd.pan.wroc.pl

2019/11

Dostawa sypkiego podłoża MYPGP.

Termin składania ofert: 25.03.2019 r. godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert:  25.03.2019 r. godz. 10:10.

2019/10

Dostawa materiałów biochemicznych firmy Sigma-Aldrich

Termin składania ofert: 11.03.2019 r. godz. 12:00.

2019/9

Świadczenie usługi  polegającej na doradztwie technicznym, organizacyjnym i wsparciu realizacji projektu pn. "Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT”.

Termin składania ofert: 01.03.2019 r. godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: 01.03.2019 r. godz. 10:10.

 

UWAGA:
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Numer projektu: POPC.02.03.01-00-0053/18.

2019/8

Dostawa przeciwciał do fenotypowania komórek

Termin składania ofert: 22-02-2019 godz.14:00.

2019/7

Dostawa dyspensera do testów paskowych

Termin składania ofert: 29-01-2019 godz.14:00.

2019/6

Dostawa materiałów biochemicznych firmy Sigma-Aldrich

Termin składania ofert: 23-01-2019 godz.14:00.

2019/5

Dostawa przeciwciał przeciwko psim antygenom firmy BIO-RAD

Termin składania ofert: 23-01-2019 godz.14:00.

2019/4

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert: 23-01-2019 godz.14:00.

 

Do dnia 23 stycznia 2019 do godziny 14:00 nie wpłynęła żadna oferta w związku z czym postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.

2019/3

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert: 23-01-2019 godz.14:00.

2019/2

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert: 23-01-2019 godz.14:00.

2019/1

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert: 22-01-2019 godz.14:00.