Zamówienia do 30 tys. EURO

Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie syntezy oligonukleotydów

Formularz ofertowy


Zaproszenie do złożenia oferty: Dostawa testów i odczynników wraz z niezbędnym oprogramowaniem do określania obecności oraz swoistości przeciwciał anty HLA i anty MICA na analizatorze fluorescencyjno laserowym Luminex 200

Formularz ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej

 


Zaproszenie do złożenia oferty: Dostawa systemu elektroporacji komórek adherentnych wraz z koniecznym oprogramowaniem

Formularz ofertowy

Wybór najkorzystniejszej oferty


Zaproszenie do złożenia oferty: Usługa wykonania serii eksperymentów mikormacierzowych

Formularz ofertowy

Odpowiedzi na pytania dot. post. na wykonanie usług mikromacierzy

Wybór najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe na:
Badanie czystości patentowej na terytorium Polski i Europy w zakresie projektu pt. „Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w diagnostyce i celowanej terapii przeciwnowotworowej psich  białaczek i chłoniaków ", dotyczące przeciwciał przeciwko psim antygenom DLA-DR ze zdefiniowanymi sekwencjami, w celu zabezpieczenia wiedzy uzyskanej w toku realizacji projektu.

Rozstrzygnięcie postępowania

 


 

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania GraphPad Prism

Formularz

 


 

Badanie literatury patentowej w zakresie projektu pt. „Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w diagnostyce i celowanej terapii przeciwnowotworowej psich  białaczek i chłoniaków"

Rozstrzygnięcie postępowania

 


 

Usługi prawnicze na rzecz IITD PAN we Wrocławiu

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania na Usługi prawnicze na rzecz IITD PAN we Wrocławiu

 


 

Zapytanie ofertowe na zestaw do analizy ekspresji białka

Rozstrzygnięcie postępowania

 


 

Zapytanie ofertowe na zestaw do analizy ekspresji białka

Rozstrzygnięcie postępowania

 


 

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania GraphPad Prism

Rozstrzygnięcie postępowania

 


 

Zapytanie ofertowe na dostawę rotora do ultrawirówki

 


 

Zapytanie ofertowe na dostawę Urządzeń na Potrzebę Rozbudowy Centrum Obliczeniowego

 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego (1 sztuka)

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie postępowania

 Zapytanie ofertowe na: Agregometr do pomiaru agregacji płytek krwi

 


 

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy inkubatora z możliwością wytrząsania

Pytania i odpowiedzi

Wynik zapytania

 


 

Zapytanie ofertowe dotyczące:

"Audytu działalności statutowej w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu"

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29.04.2015 roku spłynęło 12 ofert. Wśród rozpatrywanych, oferta NETSOFT CONSULTING mgr inż. Piotr Welenc była najkorzystniejsza. Oferta była najtańsza i opiewała na kwotę 3 936,00 PLN brutto.

 


 

Zapytanie ofertowe dotyczące: "Usługa hotelowa, gastronomiczna
(catering) i wynajem sali z wyposażeniem na potrzeby organizacji konferencji naukowej podsumowującej rezultaty projektu: „Alergia pokarmowa i pyłkowa nie znają granic! Współpraca w badaniach i edukacji."

 Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia:
„Przeprowadzenie prac remontowych celem usunięcia awarii w pomieszczeniu 364

w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.”

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 17.12.2014 roku spłynęło 7 ofert. Wśród rozpatrywanych, oferta ED-BUD Zakład Ogólnobudowlany była najkorzystniejsza. Oferta była najtańsza i opiewała na kwotę 11 018,81 PLN brutto.