Zamówienia Publiczne

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@iitd.pan.wroc.pl

SZP/07/2019

Opracowanie strategii i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej projektu „Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT”.

Termin składania ofert: 23.05.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 23.05.2019 r. godz. 10:10.

SZP/06/2019

Usługa wykonania projektu, implementacji i wdrożenia zintegrowanej platformy wyszukiwania  i udostępniania zasobów naukowych BINWIT.

Termin składania ofert: 17.05.2019 r. godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: 17.05.2019 r.  godz. 10:10.

SZP/05/2019

Temat postępowania: Usługa wykonania projektu, implementacji i wdrożenia zintegrowanej platformy wyszukiwania  i udostępniania zasobów naukowych BINWIT.

Termin składania ofert: 25.04.2019 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 25.04.2019 r.  godz. 10:10.

SZP/04/2019

Temat:
Część 1: Szalki do hodowli komórkowych i inne akcesoria laboratoryjne.
Część 2: Końcówki do dozowników, pipet i inne akcesoria laboratoryjne.
Część 3: Polipropylenowe próbówki wirówkowe i mikropróbówki.
Część 4: Membrany białkowe do badania obecności cytokin owczych.

Składanie ofert: 16.04.2019 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert:  16.04.2019 r.  godz. 10:10

SZP/03/2019

Tytuł postępowania:
Dostawa materiałów zużywalnych

Termin składania ofert:   03.04.2019 r. do godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert:     03.04.2019 r.  godz.  10:10

SZP/02/2019

Tytuł postępowania:

  Dostawa dla:

Części 1: Monoklonalne, mysie przeciwciało wraz z izotypem przeciwciała blokującego: IgG1,

Części 2: Mysie Przeciwciało Anti-Strep Tag,

Części 3: Poliklonalne, królicze przeciwciało,

Części 4: Membrany białkowe do badania obecności cytokin owczych,

Części 5: Materiały zużywalne,

Części 6: Monoklonalne lub poliklonalne królicze przeciwciała.


Termin składania ofert: 15.03.2019 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert:   15.03.2019 r. godz. 10:10.

SZP/01/2019

Dostawa systemu do oczyszczania białek FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography)

Termin składania ofert: 15.02.2019 do godziny 10:00
Otwarcie ofet: 15.02.2019 godzina 10:10