Wykład JCET

W piątek 18 października o godzinie 09.00 w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET) Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Patrick Pagano (Vascular Medicine Institute, Pittsburgh, USA) wygłosi wykład: „NOX, a Retrospective on the Challenges & Triumphs of Targeted Therapy”.

Istnieje możliwość wirtualnego uczestnictwa wykładzie: streaming live będzie dostępny pod adresem: https://streaming.jcet.visioncube.pl/videos/livestreams/page1/.
Istnieje też możliwość zadawania pytań on-line, w tym celu należy zainstalować aplikację ClearSea i zalogować się za pomocą loginów i haseł. Stosowny login i hasło zostały udostępnione Prof. Joannie Wietrzyk, udostępni je zainteresowanym tą formą uczestnictwa w wykładzie (wietrzyk@iitd.pan.wroc.pl, pokój 512).
Ogłoszenie
CV Prof. Pagano