Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN - prezentacja prac magisterskich wykonanych w roku akad. 2012/13

Uprzejmie zawiadamiamy, że we wtorek, 11 czerwca 2013 r. w Auli im. Stefana Ślopka IITD PAN odbędzie się Forum Młodych Biotechnologów w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, poświęcone prezentacji prac magisterskich wykonanych w roku akad. 2012/13.

Rozszerzamy grono studentów prezentujących prace magisterskie - także o te wykonane poza Instytutem. Forum jest otwarte dla studentów biotechnologii i mamy nadzieję, że stanie się cyklicznym wydarzeniem w kalendarzu wrocławskich konferencji naukowych.

Jak co roku, przewidujemy 10-minutową prezentację i 5 minut na dyskusję, a także wyróżnienie prezentowanych prac dyplomami IITD PAN

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie autorów prezentacji (nazwisko, imię, nazwa uczelni) i tytułów prac w terminie do 4 czerwca na adres radzikow@iitd.pan.wroc.pl (tytuł: Forum Młodych Biotechnologów w IITD PAN 2013).
Przy zgłoszeniu proszę, jeżeli uznacie Państwo za wskazane, o dołączenie krótkiej opinii (promotora lub opiekuna) o studencie, zawierającej opis wkładu do badań laboratorium, a także tytułu publikacji lub prezentacji na konferencyjnych, których magistrant jest współautorem.

Zapraszamy do licznego udziału!

Opiekunowie Studenckiego Koła Naukowego IITD
prof. dr hab. med. Czesław Radzikowski
dr Bogumiła Szponar

Plakat Program