Wykłady
[25.01.2018] Wykład: dr Andrzej Wiśniewski

Zapraszamy na seminarium IITD 25 stycznia 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Andrzej Wiśniewski (Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej) wygłosi wykład pt.: "Związek wariantów genów kodujących aminopeptydazy ERAP1 i ERAP2 z podatnością na łuszczycę zwykłą".

[18.01.2018] Wykład: prof. dr hab. Piotr Kuśnierczyk

Zapraszamy na seminarium IITD 18 stycznia 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego prof. dr hab. Piotr Kuśnierczyk (Laboratorium Immunogenetyki i Immunologii Tkankowej) wygłosi wykład pt.: "Aminopeptydazy siateczki śródplazmatycznej i ich rola w chorobach człowieka".

[11.01.2018] Wykład: dr Edyta Pawlak-Adamska

Zapraszamy na seminarium IITD 11 stycznia 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego dr Edyta Pawlak-Adamska (Laboratorium Immunopatologii) wygłosi wykład pt.: "Czynniki genetyczne warunkujące orbitopatię tarczycową: poszukiwanie igły w stogu siana?".

Informujemy o nowych konkursach KNOW

Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych        

Poddziałanie 6 Podnoszenie kwalifikacji pracowników naukowych, inżynieryjno-technicznych i administracyjnych WCB    
Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych


Obszar 2: Mobilność pracowników i doktorantów WCB
Poddziałanie 1 Wsparcie organizacji staży i stypendiów naukowych
a) Krótkoterminowe wyjazdy naukowe 
b) Średnioterminowe wyjazdy naukowe 

Zapraszamy do aplikowania w dniach 2-9.01.2018 roku

 

[4.01.2018] Wykład: mgr inż. Sylwia Przybył

Zapraszamy na seminarium IITD 4 stycznia 2018 r., które odbędzie o godz. 9:00 w auli Instytutu, w czasie którego mgr inż. Sylwia Przybył (Laboratorium Immunochemii Drobnoustrojów i Szczepionek) wygłosi wykład pt.: "Antygeny wybranych bakterii z rodziny Pasteurellaceae i ich zastosowanie w konstrukcji szczepionek weterynaryjnych".