IITDLogo
Address book
Directory search
 
Ryszard Międzybrodzki, dr n. biol., lek.
Zastępca Kierownika ds. Medycznych i Administracyjnych MEDICAL CENTRE AT IITD PAN
Lekarz Phage Therapy Unit
phones071 3709979, 314
emailryszard.miedzybrodzki@hirszfeld.pl