IITDLogo
Historical publications
  • On the brink of a fresh phage in history, Futures, 1984.
  • Parnas J, Feltynowski A, Bulikowski W, Anti-brucella phage, Nature 1958,182,1610-11.
  • Maria Dąbrowska, Dzienniki Powojenne 1945 - 1965, Czytelnik, Warszawa, p.343 (Polish version)
  • Jerzy Jasienski, O bakteriofagji, Chirurgia kliniczna, 1927
    Pierwszy udokumentowany opis terapii bakteriofagowej w Polsce,
    (The first documented case of bacteriophage therapy in Poland - Polish version)