Oddział Wrocławski PTIDiK

 

Zarząd Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

dr hab. Aleksandra Klimczak, prof. PAN – przewodnicząca
prof. dr hab. Andrzej Gamian – z-ca przewodniczącej
dr inż. Aleksandra Bielawska-Pohl – skarbnik
dr inż. Joanna Rossowska – sekretarz
dr hab. Bogumiła Szponar, prof. PAN – członek Zarządu
dr hab. Elżbieta Pajtasz-Piasecka, prof. PAN – członek Zarządu


W nawiązaniu do decyzji podjętej przez Walne Zebranie poprzedniego Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTIDiK, zgodnie ze Statutem (paragraf 19, pkt.1.b.), dopuszczona została możliwość częściowego umorzenia zaległych składek, nie uiszczonych przez członków PTIDiK do roku 2013.

W związku z podjętą decyzją uprzejmie proszę o wpłacanie składek rocznych za rok 2014 oraz za rok 2015 na konto bankowe w banku PKO BP SA lub bezpośrednio u skarbnika Oddziału - Pani dr inż. Aleksandry Bielawskiej-Pohl (Samodzielne Laboratorium Glikobiologii i Oddziaływań Międzykomórkowych IITD, pokój 552).

Składka roczna wynosi: 80 PLN
Składki ulgowe: dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych poniżej 35 lat - 40 PLN, dla emerytów 40 PLN

Dane do przelewu bankowego:
nr konta: 16 1020 5242 0000 2102 0019 3060
PKO BP SA Oddział 10 we Wrocławiu
ul. Drukarska 38
53-312 Wrocław
tytuł: składka członkowska PTIDiK; imię nazwisko

Prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu do skarbnika Oddziału na e-mail aleksandra.bielawska@iitd.pan.wroc.pl.

Przypominany, ze regularne opłacanie składek członkowskich, uprawnia do obniżonych opłat zjazdowych na konferencjach organizowanych przez EFIS - European Federation of Immunological Societies (PTIDiK wchodzi w skład EFIS), a także do ubiegania się o stypendia konferencyjne oraz stypendia na krótkoterminowe staże naukowe http://www.efis.org/.
Warto także zaglądać na stronę International Union of Immunological Societies http://www.iuisonline.org/ oraz oficjalną stronę PTIDiK http://immuno.net.pl