Konkursy

Informujemy o przygotowywanych w ramach wybranych poddziałań konkursach:

Informujemy o nowych konkursach KNOW:
 
Obszar 1: Aktywność naukowo-dydaktyczna
Poddziałanie 1 Dofinansowanie kosztów przygotowania i wydania publikacji naukowej pracownika w czasopismach naukowych posiadających Impact Factor
Poddziałanie 2 Wsparcie organizacji konferencji/sympozjów naukowych, warsztatów i spotkań roboczych
Poddziałanie 3 Wsparcie aktywnego uczestnictwa w czołowych konferencjach naukowych
Poddziałanie 7 Wsparcie aktywności naukowej, doktorantów, studentów i Studenckich Kół Naukowych
  
Zapraszamy do aplikowania w dniach 4-17.05.2017 roku
  

Aktualne, planowane, zamknięte i rozliczone konkursy w ramach dotacji KNOW dla IITD PAN można znaleźć w Systemie Rejestracji Wniosków Konsorcjum WCB na stronie http://know.wroc.pl/starter/

Harmonogram kokursów KNOW w 2017 roku