2020 - Zamówienia Publiczne do 30 tys. Euro

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@iitd.pan.wroc.pl

2020/24

Temat:  Dostawa testów i odczynników do określania obecności oraz swoistości przeciwciał anty HLA i anty MICA na analizatorze fluorescencyjnym laserowym Luminex 200.


Termin składania ofert: 08.01.2021 r. godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: 08.01.2021 r. godz. 10:10.

W załączeniu:
- zaproszenie scan,
- formularz ofertowy wersja word.

2020/23

Temat:  Dostawa Komory Laminarnej II klasy bezpieczeństwa

Termin składania ofert: 09.12.2020 r. godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: 09.12.2020 r. godz. 10:10.

W załączeniu:
- Zaproszenie scan,
- formularz ofertowy wersja word,
- wzór umowy wersja word.

2020/22

Temat:  Dostawa inkubatora CO2

Termin składania ofert: 09.12.2020 r. godz. 11:00,
Termin otwarcia ofert: 09.12.2020 r. godz. 11:10.

W załączeniu:
- Zaproszenie scan,
- formularz ofertowy wersja word,
- wzór umowy wersja word.

2020/21

Temat:  Sukcesywna dostawa zagranicznych czasopism naukowych – z aktywacją dostępu do tytułów jedynie w formie elektronicznej –na 2021 rok dla IITD PAN.

Termin składania ofert: 27.11.2020 r. godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: 27.11.2020 r. godz. 10:10.

W załączeniu:
- Zaproszenie scan,
- formularz ofertowy wersja word,
- opis przedmiotu zamówienia/Tabela.

2020/20

Temat: Dostawa mebli laboratoryjnych.

Termin składania ofert: 25.11.2020 r. godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: 25.11.2020 r. godz. 10:10.

W załączeniu:
- Zaproszenie scan,
- formularz ofertowy wersja word,
- wzór umowy wersja word.

2020/19

Temat: dostawa  komory z pionowym przepływem laminarnym II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego.


Termin składania ofert: 12.10.2020 r. godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: 12.10.2020 r. godz. 10:10.

W załączeniu:

- Zaproszenie do składania ofert scan,
- Formularz ofertowy wersja word,
- Wzór umowy wersja word.

2020/18

Temat: Remont pomieszczeń nr 39, 39A, 38 na parterze  Instytutu Immunologii  i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.


Termin składania ofert: do dnia 23.09.2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: dnia  23.09.2020 r. o godz. 10:10.


W załączeniu:
- Zaproszenie scan,
- Form. ofertowy wersja word,
- Wykaz osób wersja word,
- Wzór umowy wersja word,
- Przedmiar robot,
- Specyfikacja techniczna,
- Kosztorys ślepy.

2020/17

Temat: Remont i przystosowanie pomieszczeń do przechowywania zbiorników z ciekłym azotem (IV Piętro OSIE 22-24/A’-B’22-24).

Termin składania ofert: do dnia 16.09.2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: dnia 16.09.2020 r. o godz. 10:10.

2020/16

Temat: Dot. post. poniżej 30 0000 euro. którego przedmiotem jest dostawa inkubator  z atmosferą CO2.   

Termin składania ofert: 30.07.2020 r. godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: 30.07.2020 r. godz. 10:10.

2020/15

Temat: Dot. post. poniżej 30 0000 euro. którego przedmiotem jest dostawa komory laminarnej Biohazard II klasy bezpieczeństwa.

Termin składania ofert: 30.07.2020 r. godz. 11:00,
Termin otwarcia ofert: 30.07.2020 r. godz. 11:10.

2020/14

Temat: Dostawa wirówek laboratoryjnych:

           1) Dla części 1 - wirówka laboratoryjna z rotorem wychylnym i rotorami kątowymi,
           2) Dla części 2 - wirówka laboratoryjna z rotorem wychylnym.

Termin składania ofert: do dnia 09.07.2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: dnia 09.07.2020 r. o godz. 10:10.

 Modyfikacja/zmiana zapisu w Zaproszeniu dot.  ust. 7 pkt 1 lit.  b)  Termin złożenia.  Zmianie ulega w/w  zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wiadomość e-mail należy zatytułować: Oferta o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa wirówek laboratoryjnych:
      -  Dla części  1 - wirówka laboratoryjna z rotorem wychylnym i rotorami kątowymi,
      -  Dla części  2 - wirówka laboratoryjna z rotorem wychylnym

2020/13

Temat: Dostawa mikroskopów świetlnych:                                                                                            

             1) Dla części 1: Mikroskop świetlny prosty,
             2) Dla części 2: Mikroskop świetlny odwrócony.

Termin składania ofert: do dnia 10.07.2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: dnia 10.07.2020 r. o godz. 10:10.

2020/12

Remont pomieszczeń nr 39, 39A, 38 na parterze  Instytutu Immunologii  i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Termin składania ofert: do dnia 15.07.2020 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: dnia  15.07.2020 r. o godz. 11:10.


W załączeniu:

- Zaproszenie,
- Form. ofertowy wersja word,
- Wykaz osób,
- Wzór umowy wersja word,
- Przedmiar robot,
- Specyfikacja techniczna,
- Kosztorys ślepy.

2020/11

Remont i przystosowanie pomieszczeń do przechowywania zbiorników z ciekłym azotem (IV Piętro OSIE 22-24/A’-B’22-24).

Termin składania ofert: do dnia 15.07.2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: dnia 15.07.2020 r. o godz. 10:10.


W załączeniu:

- Zaproszenie,
- Form. ofertowy wersja word,
- Wykaz osób,
- Wzór umowy wersja word,
- Dokumentacja techniczna.

2020/10

Wykonanie usługi przeprowadzenia dwóch niezależnych eksperymentów z wykorzystaniem myszy.

Termin składania ofert: do dnia 15.06.2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 15.06.2020 r. o godz. 10:10.

 

Modyfikacja/zmiana zapisu w Zaproszeniu dot.  ust. 7 pkt 1 lit. a)  Wymagane dokumenty. Zmianie ulega w/w zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:
    1)  Wykonawca do składanej oferty musi załączyć nw. dokumenty:
              a)    wypełniony oraz podpisany formularz ofertowy  zawierający cenę jednostkową za wykonany eksperyment nr I i nr II.

 

2020/9

Dostawa inkubatora z regulowaną atmosferą gazową i możliwością realizacji hodowli niskotlenowych (CO2/O2), samosterylizującego, z wnętrzem stalowym  – 1 sztuka.

Termin składania ofert: do dnia 03.06.2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 03.06.2020 r. o godz. 10:10

2020/8

Temat: Przygotowanie/wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej remontu instalacji sanitarnych wod-kan i p-poż w budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu.

Termin składania ofert: do dnia 18.05.2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 18.05.2020 r. o godz. 10:10.


W załączeniu:
- Zaproszenie - scan dok.,
- Form. ofertowy - wersja word,
- Wzór umowy - wersja word,
- Orzeczenie dotyczące stanu technicznego instalacji wody zimnej, kanalizacji technologicznej oraz instalacji hydrantowej ( opr. sierpień 2016 r.). - scan.

 

Modyfikacja/zmiana zapisu w Zaproszeniu dot.  ust. 7 pkt 1 lit. a)  Wymagane dokumenty. Zmianie ulega w/w zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

    1)  Wykonawca do składanej oferty musi załączyć nw. dokumenty:

              a)    wypełniony oraz podpisany formularz ofertowy.

 

2020/7

Temat:  sukcesywna dostawa testów i odczynników do określania obecności oraz swoistości przeciwciał anty HLA i anty MICA na analizatorze fluorescencyjno laserowym Luminex 200.

Termin składania ofert: do dnia 05.05.2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 05.05.2020 r. o godz. 10:10.

W załączeniu:
- zaproszenie do składania ofert,
- formularz ofertowy,
- wzór umowy.

2020/6

Temat: Przygotowanie preparatów do analizy histologicznej oraz immunohistochemicznej, ilościową analizę histologiczną i immunohistochemiczną, opracowanie wyników analizy i przygotowanie raportu z badań.

Termin składania ofert: do dnia 26.03.2020 r. do godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: dnia  26.03.2020 r. o godz. 10:10.

Modyfikacja/zmiana zapisu w Zaproszeniu dot. pkt. 6 ppkt 1) lit. b) Termin złożenia ofert:  Zmianie ulega zapis dot. tytułu e-maila w przypadku składania ofert drogą elektroniczną, który otrzymuje nastepujące brzmienie:

"Wiadomość e-mail należy zatytułować: Oferta o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest Przygotowanie preparatów do analizy histologicznej oraz immunohistochemicznej, ilościową analizę histologiczną i immunohistochemiczną, opracowanie wyników analizy i przygotowanie raportu z badań".

W związku z epidemią KORONAWIRUS (COVID - 19) termin składania i otwarcia ofert zostaje zmodyfikowany. Nowy termin:

Składanie ofert: do dnia 24.04.2020 r. do godz. 10:00 
Otwarcie ofert: dnia 24.04.2020 r. o godz. 10:10.

 

2020/5

Temat:  Dostawa 112 myszy szczepu BALB/c Nude (CByJ.Cg-Foxn1nu/J).

Termin składania ofert:
do dnia 19.03.2020 r. do godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: dnia  19.03.2020 r. o godz. 10:10.

2020/4

Przygotowanie preparatów do analizy histologicznej oraz immunohistochemicznej, ilościową analizę histologiczną i immunohistochemiczną, opracowanie wyników analizy i przygotowanie raportu z badań.

Termin składania ofert: do dnia 10.03.2020 r. do godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: dnia  10.03.2020 r. o godz. 10:10.

W załączeniu:
- zaproszenie,
- formularz ofertowy,
- wzór umowy.

2020/3

Temat: zaprojektowanie i wyposażenie pomieszczeń biurowych i konferencyjnych  w meble.

Termin składania ofert: do dnia 17.03.2020 r. do godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: dnia  17.03.2020 r. o godz. 10:10.

W załączeniu:
- zaproszenie,
- formularz ofertowy,
- wzór umowy.

2020/2

Zestaw odczynników umożliwiających odwrotną transkrypcję min. 20 próbek oraz analizę profilu ekspresji wybranych 63 genów (lista genów w załączniku) na zaprojektowanej płytce mikrofluidowej pozwalającej na wykonanie dwóch próbek jednocześnie, za pomocą techniki Real-Time PCR z sondami typu TaqMan w aparacie Viia7 z blokiem do płytek mikrofluidowych wraz z zestawem odczynników do kalibracji i weryfikacji tego bloku.

Składanie ofert: do dnia 04.03.2020 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert: dnia 04.03.2020 r. o godz. 10:10.

W załączeniu:
- formularz ofertowy,
- wzór umowy,
- lista genów.

2020/1

Indukcja paradontozy z wykorzystaniem modelu zwierzęcego in vivo.

Termin składania ofert: 20.01.2020 r. do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: 20.01.2020 r. o godz. 10:10.