2018 - Zamówienia Publiczne do 30 tys. Euro

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej
Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@iitd.pan.wroc.pl

2018/44

Dostawa zestawu do oznaczania aktywności kinazy CaMKII
 
Termin składania ofert: 20.12.2018 r. godz. 14:00

2018/43

Dostawa zagranicznych czasopism naukowych - z aktywacją dostępu  do tytułów jedynie  w formie elektronicznej na 2019 rok dla IITD PAN
 
Termin składania ofert: 07.12.2018 r. godz. 10:00

2018/42

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert: 27.11.2018 r. godz. 14:00.

2018/41

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert: 27.11.2018 r. godz. 14:00.

2018/40

Dostawa 144 myszy SCID (CB17/Icr-Prkdcscid/Icr)

Termin składania ofert: 27.11.2018 r. godz. 12:00.

2018/39

Dostawa materiałów biochemicznych firmy Sigma-Aldrich

Termin składania ofert: 22.11.2018 r. godz. 12:00.

2018/38

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert: 26.11.2018 r. godz. 14:00.

2018/37

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert: 13.11.2018 r. godz. 14:00.

2018/36

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert: 14.11.2018 r. godz. 14:00.

2018/35

Zapytanie ofertowe na: Dostawę zamrażarki niskotemperaturowej i laboratoryjnej

Termin składania ofert: 08.11.2018, godz. 10:00

2018/34

Zapytanie ofertowe na: Dostawę myszy doświadczalnych

Termin składania ofert: 31.10.2018 r. godz. 14:00.

2018/33

Zapytanie ofertowe na: Dostawę materiałów firmy Abcam

Termin składania ofert: 31.10.2018 r. godz. 14:00.

2018/32

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert: 02.11.2018 r. godz. 14:00.

2018/31

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert: 02.11.2018 r. godz. 14:00.

2018/30

Świadczenie usługi polegającej na doradztwie technicznym, organizacyjnym i zarządczym w ramach projektu pn. "Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT

Termin składania ofert: 29.10.2018 r. do godz. 10:00.

 

UWAGA:
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Numer projektu: POPC.02.03.01-00-0053/18.

2018/29

Remont pomieszczeń nr 344, 345, 346, 347 w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

Termin składania ofert: 17.10.2018 r. do godz. 10:00.

2018/28

Sukcesywna dostawa 10 000 sztuk płytek z podłożem MYPGP

Termin składania ofert:  10.10.2018 r. godz. 10:00.

2018/27

Dostawa materiałów biochemicznych Sigma-Aldrich

Termin składania ofert:  13.09.2018 r. godz. 12:00.

2018/26

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert:  29.08.2018 r. godz. 14:00.

2018/25

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert:  29.08.2018 r. godz. 14:00.

2018/24

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert:  29.08.2018 r. godz. 14:00.

2018/23

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert:  24.08.2018 r. godz. 14:00.

2018/22

Zapytanie ofertowe na: Dostawę zestawu do oznaczania aktywności kinazy CaMKII

Termin składania ofert:  14.08.2018 r. do godz. 14:00.

2018/21

Zapytanie ofertowe na: Dostawę przeciwciał firmy AbD Serotec

Termin składania ofert:  14.08.2018 r. do godz. 14:00.

2018/20

Zapytanie ofertowe na: Dostawę materiałów biochemicznych firmy Sigma-Aldrich


Termin składania ofert:  14.08.2018 r. do godz. 14:00.

2018/19

Dostawa testów i odczynników wraz z niezbędnym oprogramowaniem do określania obecności oraz swoistości przeciwciał anty HLA i anty MICA na analizatorze fluorescencyjno laserowym Luminex 200

Termin składania ofert:  06.08.2018 r. do godz. 10:00.

2018/18

Filtry strzykawkowe

Termin składania ofert:  30.07.2018 r. godz. 10:00.

2018/17

Filtry nabutelkowe

Termin składania ofert:  30.07.2018 r. godz. 11:00.

2018/16

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert:  20.07.2018 r. godz. 16:00.

2018/15

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert:  19.07.2018 r. godz. 16:00.

2018/14

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert:  17.07.2018 r. godz. 16:00.

2018/13

Dostawa materiałów biochemicznych firmy RD Systems
 
Termin składania ofert:  13.07.2018 r. godz. 14:00.

2018/12

Dostawa mikroskopu odwróconego  do prowadzenia obserwacji w jasnym polu, kontraście fazowym preparatów na szkiełkach, oraz hodowli komórkowych i tkankowych w różnych naczyniach hodowlanych.
 
Termin składania ofert:  04.07.2018 r. godz. 09:00.

2018/11

Dostawa zestawu do przechowywania próbek w ciekłym azocie

Termin składania ofert: 28 czerwca 2018 godzina 10:00

2018/10

Dostawę materiałów biochemicznych Sigma-Aldrich

2018/9

Dostawa testów diagnostycznych wraz z niezbędnym oprogramowaniem  do oznaczenia antygenów HLA locus ABDR metodą PCR - SSP na poziomie niskiej rozdzielczości oraz dostawę testów diagnostycznych wraz z  niezbędnymi odczynnikami  i oprogramowaniem  do  oznaczenia antygenów HLA locus ABDR metodą PCR - SSO na poziomie niskiej/pośredniej rozdzielczości na posiadanym analizatorze fluorescencyjno-laserowym Luminex 200

2018/8

Zapytania ofertowego na: dostawę myszy doswiadczalnych.

2018/7

Zapytanie ofertowe dotyczące audytu działalności statutowej IITD PAN

2018/6

Dostawa oraz montaż mebli w pomieszczeniach 354, 355, 356, 357 i 358 IITD PAN we Wrocławiu (III piętro)

2018/5

Dostawa czytnika ELISPOT

2018/4

Dostarczenie mini-spektrofotometru UV/VIS

2018/3

Dostawa testów i odczynników do określania obecności oraz swoistości przeciwciał anty HLA i anty MICA na analizatorze fluorescencyjno laserowym Luminex 200

2018/2

Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej do – 86 C

2018/1

Remont pomieszczeń  (pracowni nr  354,355,356,357,358) w pomieszczeniach laboratoryjnych mikrobiologii lekarskiej IITD PAN we Wrocławiu