2020/24

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2020/24

Temat:  Dostawa testów i odczynników do określania obecności oraz swoistości przeciwciał anty HLA i anty MICA na analizatorze fluorescencyjnym laserowym Luminex 200.


Termin składania ofert: 08.01.2021 r. godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: 08.01.2021 r. godz. 10:10.

W załączeniu:
- zaproszenie scan,
- formularz ofertowy wersja word.