2020/21

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2020/21

Temat:  Sukcesywna dostawa zagranicznych czasopism naukowych – z aktywacją dostępu do tytułów jedynie w formie elektronicznej –na 2021 rok dla IITD PAN.

Termin składania ofert: 27.11.2020 r. godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: 27.11.2020 r. godz. 10:10.

W załączeniu:
- Zaproszenie scan,
- formularz ofertowy wersja word,
- opis przedmiotu zamówienia/Tabela.