2020/19

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2020/19

Temat: dostawa  komory z pionowym przepływem laminarnym II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego.


Termin składania ofert: 12.10.2020 r. godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: 12.10.2020 r. godz. 10:10.

W załączeniu:

- Zaproszenie do składania ofert scan,
- Formularz ofertowy wersja word,
- Wzór umowy wersja word.