2020/17

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2020/17

Temat: Remont i przystosowanie pomieszczeń do przechowywania zbiorników z ciekłym azotem (IV Piętro OSIE 22-24/A’-B’22-24).

Termin składania ofert: do dnia 16.09.2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: dnia 16.09.2020 r. o godz. 10:10.