2020/13

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2020/13

Temat: Dostawa mikroskopów świetlnych:                                                                                            

             1) Dla części 1: Mikroskop świetlny prosty,
             2) Dla części 2: Mikroskop świetlny odwrócony.

Termin składania ofert: do dnia 10.07.2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: dnia 10.07.2020 r. o godz. 10:10.