2020/12

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2020/12

Remont pomieszczeń nr 39, 39A, 38 na parterze  Instytutu Immunologii  i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Termin składania ofert: do dnia 15.07.2020 r. do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: dnia  15.07.2020 r. o godz. 11:10.


W załączeniu:

- Zaproszenie,
- Form. ofertowy wersja word,
- Wykaz osób,
- Wzór umowy wersja word,
- Przedmiar robot,
- Specyfikacja techniczna,
- Kosztorys ślepy.