2020/5

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2020/5

Temat:  Dostawa 112 myszy szczepu BALB/c Nude (CByJ.Cg-Foxn1nu/J).

Termin składania ofert:
do dnia 19.03.2020 r. do godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: dnia  19.03.2020 r. o godz. 10:10.