2020/4

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2020/4

Przygotowanie preparatów do analizy histologicznej oraz immunohistochemicznej, ilościową analizę histologiczną i immunohistochemiczną, opracowanie wyników analizy i przygotowanie raportu z badań.

Termin składania ofert: do dnia 10.03.2020 r. do godz. 10:00,
Termin otwarcia ofert: dnia  10.03.2020 r. o godz. 10:10.

W załączeniu:
- zaproszenie,
- formularz ofertowy,
- wzór umowy.