2020/2

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2020/2

Zestaw odczynników umożliwiających odwrotną transkrypcję min. 20 próbek oraz analizę profilu ekspresji wybranych 63 genów (lista genów w załączniku) na zaprojektowanej płytce mikrofluidowej pozwalającej na wykonanie dwóch próbek jednocześnie, za pomocą techniki Real-Time PCR z sondami typu TaqMan w aparacie Viia7 z blokiem do płytek mikrofluidowych wraz z zestawem odczynników do kalibracji i weryfikacji tego bloku.

Składanie ofert: do dnia 04.03.2020 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert: dnia 04.03.2020 r. o godz. 10:10.

W załączeniu:
- formularz ofertowy,
- wzór umowy,
- lista genów.