2018/43

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2018/43

Dostawa zagranicznych czasopism naukowych - z aktywacją dostępu  do tytułów jedynie  w formie elektronicznej na 2019 rok dla IITD PAN
 
Termin składania ofert: 07.12.2018 r. godz. 10:00