2018/40

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2018/40

Dostawa 144 myszy SCID (CB17/Icr-Prkdcscid/Icr)

Termin składania ofert: 27.11.2018 r. godz. 12:00.