2018/34

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2018/34

Zapytanie ofertowe na: Dostawę myszy doświadczalnych

Termin składania ofert: 31.10.2018 r. godz. 14:00.