2018/32

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2018/32

Dostawa materiałów do badań w ramach realizacji projektu ProAssay.

Termin składania ofert: 02.11.2018 r. godz. 14:00.