2018/30

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2018/30

Świadczenie usługi polegającej na doradztwie technicznym, organizacyjnym i zarządczym w ramach projektu pn. "Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT

Termin składania ofert: 29.10.2018 r. do godz. 10:00.

 

UWAGA:
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Numer projektu: POPC.02.03.01-00-0053/18.