2018/28

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2018/28

Sukcesywna dostawa 10 000 sztuk płytek z podłożem MYPGP

Termin składania ofert:  10.10.2018 r. godz. 10:00.