2018/20

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2018/20

Zapytanie ofertowe na: Dostawę materiałów biochemicznych firmy Sigma-Aldrich


Termin składania ofert:  14.08.2018 r. do godz. 14:00.