2018/19

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2018/19

Dostawa testów i odczynników wraz z niezbędnym oprogramowaniem do określania obecności oraz swoistości przeciwciał anty HLA i anty MICA na analizatorze fluorescencyjno laserowym Luminex 200

Termin składania ofert:  06.08.2018 r. do godz. 10:00.