2018/13

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2018/13

Dostawa materiałów biochemicznych firmy RD Systems
 
Termin składania ofert:  13.07.2018 r. godz. 14:00.