2018/12

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2018/12

Dostawa mikroskopu odwróconego  do prowadzenia obserwacji w jasnym polu, kontraście fazowym preparatów na szkiełkach, oraz hodowli komórkowych i tkankowych w różnych naczyniach hodowlanych.
 
Termin składania ofert:  04.07.2018 r. godz. 09:00.