2018/11

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2018/11

Dostawa zestawu do przechowywania próbek w ciekłym azocie

Termin składania ofert: 28 czerwca 2018 godzina 10:00