2017 - Zamówienia Publiczne do 30 tys. Euro
Wykonanie syntezy oligonukleotydów

Zamawiający modyfikuje termin realizacji, który otrzymuje następujące brzmienie:
 
Zaproszenie:
1. Termin realizacji  przedmiotu zamówienia otrzymuje następujące brzmienie:  Wykonawca dostarczy przedmiot  zamówienia do dnia 05.01.2018 r.
 
Wzór umowy
2. §2 Terminy realizacji otrzymuje następujące brzmienie: Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do dnia 05.01.2018 r. od daty zawarcia umowy.

Dostawa testów i odczynników wraz z niezbędnym oprogramowaniem do określania obecności oraz swoistości przeciwciał anty HLA i anty MICA na analizatorze fluorescencyjno laserowym Luminex 200
Dostawa systemu elektroporacji komórek adherentnych wraz z koniecznym oprogramowaniem
Badanie czystości patentowej na terytorium Polski i Europy w zakresie projektu pt. „Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w diagnostyce i celowanej terapii przeciwnowotworowej psich białaczek i chłoniaków ", dotyczące przeciwciał przeciwko psim antygenom DLA-DR ze zdefiniowanymi sekwencjami, w celu zabezpieczenia wiedzy uzyskanej w toku realizacji projektu.
Dostawa oprogramowania GraphPad Prism
Badanie literatury patentowej w zakresie projektu pt. „Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w diagnostyce i celowanej terapii przeciwnowotworowej psich białaczek i chłoniaków"