2015 - Zamówienia Publiczne do 30 tys. Euro
Dostawa Urządzeń na Potrzebę Rozbudowy Centrum Obliczeniowego
Dostawa komory laminarnej II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego (1 sztuka)
Agregometr do pomiaru agregacji płytek krwi
Dostawa inkubatora z możliwością wytrząsania
Audyt działalności statutowej w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 29.04.2015 roku spłynęło 12 ofert. Wśród rozpatrywanych, oferta NETSOFT CONSULTING mgr inż. Piotr Welenc była najkorzystniejsza. Oferta była najtańsza i opiewała na kwotę 3 936,00 PLN brutto.

Usługa hotelowa, gastronomiczna (catering) i wynajem sali z wyposażeniem na potrzeby organizacji konferencji naukowej podsumowującej rezultaty projektu: „Alergia pokarmowa i pyłkowa nie znają granic! Współpraca w badaniach i edukacji"