Zamówienia Publiczne

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/16/2019

Temat: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: przebudowa i modernizacja dla potrzeb zwierzętarni istniejącego budynku Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu.

Termin składania ofert: 18.11.2019 r. do godz. 10:00,
Otwarcie ofert: 18.11.2019 r. godz. 10:10.

SZP/15/2019

Temat: Sukcesywna dostawa odczynników i akcesoriów do pozyskiwania danych z mikroskopów fluorescencyjnych elektronowych oraz sekwenatorów NGS:
 
1)    Część 1   Odczynniki do immunocytochemii.
2)    Część 2   Reagenty do identyfikacji komórek.
3)    Część 3   Przeciwciała do immunocytochemii.
4)    Część 4   Odczynniki do procesowania preparatów.
5)    Część 5   Akcesoria do mikroskopii fluorescencyjnej.
6)    Część 6  Odczynniki i akcesoria do przygotowania bibliotek sekwencyjnych.
7)    Część 7  Odczynniki i akcesoria do typowania mikroorganizmów met. Spektrometrii Mas.
8)    Część 8  Odczynniki i akcesoria do hodowli bakteryjnych.


Termin składania ofert: 29.10.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  29.10.2019 r. do godz. 10:10


Identyfikator postępowania: 89328ce5-d23c-4c8a-9368-c1885f207055

SZP/14/2019

Usługa całodobowej ochrony fizycznej wraz z monitoringiem obiektów i budynków Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu przy ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław.

Składanie ofert: do dnia 18.10.2019 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert: dnia 18.10.2019 r. o godz. 10:10.

Indentyfikator postępowania 5a247516-9f72-4f9e-83e1-b80f7348472d

SZP/13/2019

Sukcesywna dostawa odczynników i akcesoriów do pozyskiwania danych z mikroskopów fluorescencyjnych elektronowych oraz sekwenatorów NGS:

1)    Część 1   Odczynniki do immunocytochemii,
2)    Część 2   Reagenty do identyfikacji komórek,
3)    Część 3   Przeciwciała do immunocytochemii,
4)    Część 4   Przeciwciało poliklonalne,
5)    Część 5   Odczynniki do procesowania preparatów,
6)    Część 6   Odczynniki do hodowli komórkowych,
7)    Część 7   Akcesoria do mikroskopii fluorescencyjnej,
8)    Część 8   Materiały sterylne jednorazowe,
9)    Część 9   Odczynniki do digitalizacji sekwencji fagowych,
10  Część 10 Odczynniki do bibliotek sekwencji fagowych,
11  Część 11 Odczynniki i akcesoria do przygotowania bibliotek sekwencyjnych,
12  Część 12 Odczynniki i akcesoria do typowania mikroorganizmów met. Spektrometrii Mas,
13  Część 13 Odczynniki i akcesoria do hodowli bakteryjnych,
14  Część 14 Odczynniki i akcesoria do filtracji bakteriofagów.Termin składania ofert: 10.09.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  10.09.2019 r. godz. 10:10.


Informacja: W dniach 12.08.2019 r. - 19.08.2019 r. - urlop.

SZP/12/2019

Dostawa izotermicznego kalorymetru, miareczkującego.

Termin składania ofert: 26.06.2019 r.  do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 26.06.2019 r. o godz. 10:10

SZP/11/2019

Wyposażenie do cyfrowego transmisyjnego mikroskopu elektronowego, w tym dla:

  1. części  1 –  Urządzenie do kontrastowania - Napylarka wysokopróżniowa,
  2. części  2 –  Urządzenia do preparowania materiału biologicznego – homogenizator ciśnieniowy,
  3. części  3 –  Urządzenia do preparowania materiału biologicznego – licznik komórek,
  4. części 4 –    Urządzenia  i akcesoria do procesowania preparatów mikroskopowych.

Termin składania ofert: 18.07.2019 r. do  godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 18.07.2019 r. o godz. 10:10

 

SZP/10/2019

Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu umożliwiającego przeprowadzenie reakcji PCR w czasie rzeczywistym, wyposażonego w dwa niezależne bloki 96- i 384-dołkowe wraz z urządzeniem sterującym i oprogramowaniem oraz zestawem odczynników startowych.

Termin składania ofert: 25.06.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 25.06.2019 r. godz. 10:10.

SZP/09/2019

Sukcesywna dostawa materiałów zużywalnych.

Termin składania ofert: 18.06.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 18.06.2019 r. godz. 10:10.

Po modyfikacji:

Termin składania ofert: 25.06.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 25.06.2019 r. o godz. 10:10.

SZP/08/2019

Opracowanie strategii i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej projektu „Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT”.

Składanie ofert: do dnia 11.06.2019 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert: do dnia 11.06.2019 r. o godz. 10:10

SZP/07/2019

Opracowanie strategii i realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej projektu „Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie – BINWIT”.

Termin składania ofert: 23.05.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 23.05.2019 r. godz. 10:10.

Modyfikacja nr 1:

Termin składania ofert: 27.05.2019 r. do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: 27.05.2019 r. godz. 10:10.

SZP/06/2019

Usługa wykonania projektu, implementacji i wdrożenia zintegrowanej platformy wyszukiwania  i udostępniania zasobów naukowych BINWIT.

Termin składania ofert: 17.05.2019 r. godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert: 17.05.2019 r.  godz. 10:10.

SZP/05/2019

Temat postępowania: Usługa wykonania projektu, implementacji i wdrożenia zintegrowanej platformy wyszukiwania  i udostępniania zasobów naukowych BINWIT.

Termin składania ofert: 25.04.2019 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 25.04.2019 r.  godz. 10:10.

SZP/04/2019

Temat:
Część 1: Szalki do hodowli komórkowych i inne akcesoria laboratoryjne.
Część 2: Końcówki do dozowników, pipet i inne akcesoria laboratoryjne.
Część 3: Polipropylenowe próbówki wirówkowe i mikropróbówki.
Część 4: Membrany białkowe do badania obecności cytokin owczych.

Składanie ofert: 16.04.2019 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert:  16.04.2019 r.  godz. 10:10

SZP/03/2019

Tytuł postępowania:
Dostawa materiałów zużywalnych

Termin składania ofert:   03.04.2019 r. do godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert:     03.04.2019 r.  godz.  10:10

SZP/02/2019

Tytuł postępowania:

  Dostawa dla:

Części 1: Monoklonalne, mysie przeciwciało wraz z izotypem przeciwciała blokującego: IgG1,

Części 2: Mysie Przeciwciało Anti-Strep Tag,

Części 3: Poliklonalne, królicze przeciwciało,

Części 4: Membrany białkowe do badania obecności cytokin owczych,

Części 5: Materiały zużywalne,

Części 6: Monoklonalne lub poliklonalne królicze przeciwciała.


Termin składania ofert: 15.03.2019 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert:   15.03.2019 r. godz. 10:10.

SZP/01/2019

Dostawa systemu do oczyszczania białek FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography)

Termin składania ofert: 15.02.2019 do godziny 10:00
Otwarcie ofet: 15.02.2019 godzina 10:10