Zamówienia Publiczne

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

2018/8

Cyfrowy transmisyjny mikroskop elektronowy z wyposażeniem, w tym dla:

  1. części 1 – cyfrowy transmisyjny mikroskop elektronowy,
  2. części 2 – wyposażenie do cyfrowego transmisyjnego mikroskopu elektronowego.

UWAGA: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Numer projektu: POPC.02.03.01-00-0053/18.

KLUCZ w załączeniu.

2018/7

Dostawa elementów systemu centralnego zarządzania użytkownikami i komputerami w sieci

2018/6

System do digitalizacji sekwencji nukleotydowych w tym dla:

  1. Części 1 –  urządzenia do digitalizacji sekwencji nukleotydowych,
  2. Części 2 –  wyposażenie do urządzeń do digitalizacji sekwencji nukleotydowych.

UWAGA:  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Numer projektu: POPC.02.03.01-00-0053/18.

2018/5

System akwizycji, digitalizacji  i archiwizacji obrazów mikroskopowych dla:

  1. Części 1 - składający się z dwóch stanowisk:
    a)   stanowisko do akwizycji i digitalizacji preparatów mikroskopowych,
    b)   stanowisko do automatycznej przyżyciowej rejestracji obrazu 
  2. Części 2 - Wyposażenie uzupełniające system akwizycji, digitalizacji i archiwizacji obrazów mikroskopowych (Komora laminarna, Inkubator CO2/O2, Inkubator CO2, Zbiornik na azot, Wirówka uniwersalna, Piec do skrawków, Komora z filtrami do pochłaniania substancji szkodliwych, Mini wirówka, Zestaw pipet).

UWAGA:  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Numer projektu: POPC.02.03.01-00-0053/18.

 

2018/4

Dostawa platformy do obliczeń GPU/CUDA

2018/3

Zaawansowany system do hodowli bakterii beztlenowych mikroaerofilnych oraz komórkowych, w skład którego wchodzą:
1)   dla części 1 - komora do hodowli bakterii beztlenowych i mikroaerofilnych oraz komórkowych,
2)   dla części 2 - automatyczny licznik kolonii bakterii i stref zahamowania wzrostu,
3)   dla części 3 - aparat do automatycznego posiewu na płytki.

2018/2

Remont pomieszczeń biblioteki i czytelni na potrzeby utworzenia Integratorium IITD PAN we Wrocławiu oraz remont pomieszczeń administracji oraz korytarza IITD PAN we Wrocławiu

2018/1

Remont pomieszczeń biblioteki i czytelni na potrzeby utworzenia Integratorium IITD PAN we Wrocławiu oraz remont pomieszczeń administracji oraz korytarza IITD PAN we Wrocławiu