Zamówienia Publiczne

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/25/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

Aparatura NAUKOWO-BADAWCZA DLA LABOLATORIUM BIOLOGII MOLEKULARNEJ MIKROORGANIZMÓW

UWAGA ZMIANA!! Termin składania ofert: 30.12.2015r., godz. 13:00,

Wynik postępowania
SZP/23/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU REGAŁÓW I KLATEK DO HODOWLI MYSZY LABORATORYJNYCH

Termin składania ofert: 18.12.2015r., godz. 13:00,

Wynik postępowania
SZP/24/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

DOSTAWA I WDROŻENIE URZĄDZENIA SIECIOWEGO TYPU FIREWALL DO OCHRONY PLATFORMY MULTGENBANK - 2 postępowanie

Termin składania ofert: 24.11.2015r., godz. 10:00

Wynik postępowania
SZP/22/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

WYKONANIE WENTYLACJI POŻYWKARNI I POMIESZCZENIA NEUTRALIZACJI MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO W PRACOWNI CHEMII OGÓLNEJ

Termin składania ofert: 24.11.2015r., godz. 10:00

Odpowiedzi na pytania 1

Odpowiedzi na pytania 2

Wynik postępowania
SZP/20/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

DOSTAWA I WDROŻENIE URZĄDZENIA SIECIOWEGO TYPU FIREWALL DO OCHRONY PLATFORMY MULTGENBANK

Termin składania ofert: 10.11.2015r., godz. 10:00

Wynik postępowania
SZP/21/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

ZAKUP I DOSTAWA URZĄDZENIA HYBRYDYZACYJNO-DETEKCYJNEGO WRAZ Z WIRÓWKĄ DO PŁYTEK MIKROTITRACYJNYCH

Termin składania ofert: 3.11.2015r., godz. 10:00,/p>

Wynik postępowania
SZP/19/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

WYKONANIE USŁUG BADAWCZYCH ORAZ EKSPERTYZ NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTU MULTIGENBANK

UWAGA ZMIANA: Termin składania ofert: 15.10.2015r., godz. 10:00


Pytania i odpowiedzi
Zmiana ogłoszenia
Wynik postępowania
SZP/18/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

Zakup i dostarczenie sprzętu do rozbudowy sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz dostarczenie systemu zabezpieczeń sieciowych na potrzeby Centrum Obliczeniowego Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej – Etap III

Termin składania ofert: 29.09.2015r., godz. 10:00,/p>

Wynik postępowania
SZP/10/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

APARATURA DO AUTOMATYCZNEGO PRZYGOTOWANIA, STERYLIZACJI I ROZLEWU PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH

Termin składania ofert: 01.09.2015r., godz. 10.00


Wynik postępowania
SZP/17/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

ZAKUP, DOSTAWA I INSTALACJA APARATURY NAUKOWO - BADAWCZEJ

UWAGA ZMIANA! Termin składania ofert: 24.09.2015r., godz. 10:00


Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ
Wynik postępowania
SZP/09/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

TERMOMODERNIZACJA WYBRANYCH OBIEKTÓW IITD PAN

Termin składania ofert: 22.07.2015r., godz. 10:00


Wynik postępowania
SZP/08/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

ROZBIÓRKA BUDYNKU KOTŁOWNI NA TERENIE INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN WE WROCŁAWIU

Termin składania ofert: 10.07.2015r., godz. 10:00


Informacja dla Wykonawców

Wynik postępowania

SZP/16/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

DOSTAWA WYSOKOWYDAJNEGO SYSTEMU PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU DO POZYSKIWANIA DANYCH GENETYCZNYCH

W ramach projektu: „Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank”
Nr POIG.02.03.02-02-028/13


Termin składania ofert: 29.07.2015r., godz. 10:00

Wynik postępowania
SZP/15/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

ZAKUP, DOSTAWA I INSTALACJA MODUŁU FUNKCJONALNEGO DETEKCJI MARKERÓW IMMUNOGENETYCZNYCH

W ramach projektu: „Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank”
Nr POIG.02.03.02-02-028/13


Termin składania ofert: 21.07.2015r., godz. 10:00

UWAGA! Zmieniony załącznik "Tabela ceny" dla Stanowiska 2

SZP/13/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE ZAUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU POZYSKIWANIA I ZABEZPIECZENIA MATERIAŁU GENETYCZNEGO

W ramach projektu: „Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank”
Nr POIG.02.03.02-02-028/13


UWAGA ZMIANA!: Termin składania ofert: 3.08.2015r., godz. 10:00

Pytania i odpowiedzi

Wynik postępowania
SZP/14/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

ZAKUP DOSTAWA I INSTALACJA WIELOPARAMETROWEGO SYSTEMU ODCZYTU WYNIKÓW BADAŃ IMMUNOGENETYCZNYCH NA MIKROSFERACH

W ramach projektu: „Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank”
Nr POIG.02.03.02-02-028/13


Termin składania ofert: 14.07.2015r., godz. 10:00

Pytania i odpowiedzi

Wynik postępowania
SZP/11/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ SYSTEMU JAKOŚCIOWEJ I ILOŚCIOWEJ WERYFIKACJI WYJŚCIOWEGO MATERIAŁU GENETYCZNEGO

W ramach projektu: „Utworzenie bazy danych immunogenetycznych polskiej populacji MultiGenBank”
Nr POIG.02.03.02-02-028/13


UWAGA ZMIANA! Termin składania ofert: 22.07.2015r., godz. 13:00

Wynik postępowania

SZP/07/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

WYKONANIE REMONTÓW W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTALACYJNYCH I ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN WE WROCŁAWIU

UWAGA ZMIANA! Termin składania ofert: 17.06.2015r., godz. 13:00

SZP/12/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

Dostawa sprzętu IT na potrzeby platformy MultiGenBank

Termin składania ofert: 29.06.2015r., godz. 10.00Zamieszczono wyjaśnienia do SIWZ
SZP/06/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

DOSTAWA I URUCHOMIENIE PREPARATYWNEJ ULTRAWIRÓWKI Z ROTOREM ORAZ INKUBATORA

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na: 8.05.2015r., godz. 10:00,

SZP/05/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

Dostawa mikromacierzy i odczynników do badania ekspresji genów człowieka oraz przeciwciał monoklonalnych, odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczania na cytometrze przepływowym i odczynników do separacji populacji komórkowych z krwi obwodowej

Termin składania ofert: 23.04.2015r., godz. 10:00

SZP/04/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

Wykonanie implementacji i wdrożenia oprogramowania platformy MultiGenBank

Wynik postępowania

SZP/03/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

Dostawa wielkogabarytowego zbiornika do ciekłego azotu wraz z wyposażeniem do przechowywania materiału biologicznego

Termin składania ofert: 17.03.2015r. godz. 10:00

SZP/01/2015

Przetarg nieograniczony pn.:

Opracowanie chemicznego nośnika bakteriofagów do ich zewnętrznego zastosowania w zakażeniach związanych ze stopą cukrzycową

UWAGA ZMIANA: Termin składania ofert: 06.03.2015r. godz. 11.00

Uwaga! Zamawiający dokonał zmian zapisów ogłoszenia i SIWZ (w części I i III).
Zmienione zapisy podkreślone są w nowych dokumentach kolorem szarym.

SZP/02/2015

Przetarg nieograniczony p.n.:

Wielofunkcyjny skaner fluorescencji z wyposażeniem

Termin składania ofert: 20.02.2015r. godz. 10:00