SZP/02/2021

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/02/2021

Zaprojektowanie i wyposażenie (dostawa) pomieszczeń biurowych i konferencyjnych  w meble - postępowanie prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) 
Więcej informacji pod linkiem: http://bip.iitd.pan.wroc.pl/