SZP/14/2019

Dział Zamówień Publicznych
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
tel/fax +48 713709997
e-mail: zp@hirszfeld.pl

SZP/14/2019

Usługa całodobowej ochrony fizycznej wraz z monitoringiem obiektów i budynków Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu przy ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław.

Składanie ofert: do dnia 18.10.2019 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert: dnia 18.10.2019 r. o godz. 10:10.

Indentyfikator postępowania 5a247516-9f72-4f9e-83e1-b80f7348472d